• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Саопштење

06
Јун
2014

Високи савет судства је на седници одржаној 03. јуна 2014. године донео закључак да се Министарству правде упути допис како би се отклониле уочене неусклађености приликом прописивања потребних услова за радно место судијских сарадника у правилницима о уређењу и систематизацији радних места у судовима са одредбом члана 59. став 2. Закона о уређењу судова.