• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Саопштење

06
Јун
2014

Комисијa за спровођење Националне стратегије реформе правосуђа за период 2013-2018. године усвојила је Смернице за реформисање и развој Правосудне академије, на деветој седници одржанoj 02. јуна 2014. године.