• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Саопштење

21
Мај
2014

Високи савет судства је на седници одржаној 20. маја 2014. године, усвојио Одлуку о предлогу кандидата за судије који се први пут бирају на судијску функцију и Одлуку о избору судија на сталну судијску функцију.

На основу огласа за избор судија у Основном суду у Димитровграду и Прекршајном суду у Прешеву, Високи савет судства је предложио Народној скупштини Републике Србије кандидате за први избор на судијску функцију:

  1. Иван Иванов из Димитровграда, предлаже се за судију Основног суда у Димитровграду;
  2. Бранислав Лукић из Димитровграда, предлаже се за судију Основног суда у Димитровграду;
  3. Наташа Коцић Филиповић из Ниша, предлаже се за судију Основног суда у Димитровграду;
  4. Ивана Тошић из Пирота, предлаже се за судију Основног суда у Димитровграду;
  5. Арбен Јусуфи из Прешева, предлаже се за судију Прекршајног суда у Прешеву.

На основу огласа за избор судија у Прекршајном суду у Сјеници, Високи савет судства је усвојио Одлуку о избору судија на сталну судијску функцију:

  1. Драгија Средојевић, судија Основног суда у Сјеници, бира се за судију Прекршајног суда у Сјеници.

Високи савет судства је 22. јануара 2014. године огласио избор за попуну упражњених судијских места у Основном суду у Димитровграду, Прекршајном суду у Прешеву и Прекршајном суду у Сјеници.