• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

САОПШТЕЊЕ

24
Дец
2013

Високи савет судства је на седницама одржаним 14, 17. и 24. децембра 2013. године извршио премештај судија у основне судове основане Законом о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава („Службени гласник РС”, број 101/13), а који нису били основани Законом о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава („Службени гласник РС”,број 116/08), односно, премештај судија у основне судове основане Законом о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава („Службени гласник РС”, број 101/13), којима је овим Законом промењено подручје на којем врше надлежност у односу на Закон о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава („Службени гласник РС”, број 116/08).