• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

САОПШТЕЊЕ

28
Дец
2012

Високи савет судства је на седници која је одржана 28. децембра 2012. године, усвојио Одлукe о избору на сталну судијску функцију судија који су први пут изабрани на судијску функцију Одлуком о избору судија на трогодишњи мандат у судовима опште и посебне надлежности („Службени гласник РС”, број 111/09) и Одлуком о избору судија на трогодишњи мандат у судовима опште и посебне надлежности („Службени гласник РС”, број 52/10).