• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

САОПШТЕЊЕ

23
Јан
2014

Високи савет судства је на седници одржаној 23. јануара 2014. године донео oдлуку о именовању чланова Дисциплинских органа.

  1. За Дисциплинског тужиоца именује се Мирјана Илић, судија Вишег суда у Београду;
  2. За заменика Дисциплинског тужиоца именује се Слободанка Гутовић, судија Основног суда у Новом Саду;
  3. За председника Дисциплинске комисије именује се Милевка Миленковић, судија Апелационог суда у Крагујевцу;
  4. За члана Дисциплинске комисије именује се Жива Новаковић, судија Прекршајног апелационог суда;
  5. За заменика члана Дисциплинске комисије именује се Томислав Трајковић, судија Вишег суда у Нишу.

Високи савет судства је 25. децембра 2013. године, упутио јавни позив судијама да поднесу пријаве за именовање за члана Дисциплинских органа.