• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

САОПШТЕЊЕ

15
Нов
2010

БЕОГРАД – Комисија Високог савета судства 15. и 16. новембра 2010. године разговара са кандидатима који су поднели пријаве на оглас за избор председника Виших судова, а 18. новембра разговараће са кандидатима који су поднели пријаве на оглас за избор председника Апелационих судова, Привредног апелационог суда, Управног суда, Вишег прекршајног суда и Вишег суда у Београду.

Од 09. до 12. новембра комисија Високог савета судства у саставу Вучко Мирчић, Надица Јовановић, Предраг Димитријевић и Бошко Ристић разговорала је са 76 кандидата који су поднели пријаве на оглас за избор председника 45 Прекршајних судова у Републици Србији, као и са кандидатом који је поднео пријаву на оглас за избор председника Вишег суда у Новом Пазару. Разговори са кандидатима који су поднели пријаве на оглас за избор председника 16 Привредних судова обављени су 05. и 08. новембра. Комисија Високог савета судства у саставу Младен Николић, Надица Јовановић, Дејан Ћирић и Предраг Димитријевић разговарала је са 27 кандидатa који су поднели пријаве на оглас за избор председника Привредних судова као и са кандидатом који је поднео пријаву на оглас за избор председника Основног суда у Суботици.

Од 1. до 04. новембра Комисија Високог савета судства у саставу Јелена Боровац, Ђурђина Бјелобаба и Биљана Тошковић разговарала је са 69 кандидата који су поднели пријаве на оглас за избор председника 34 Основна суда у Републици Србији. Списак кандидата са тачно одређеним датумом и временом разговора са Комисијом Високог савета судства објављен је на интернет страници ВСС.

Разговори се обављају у библиотеци Високог савета судства у Београду, Ресавска 42.