• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Саопштење са седнице Високог савета судства одржанe 3. децембра 2012. године

03
Дец
2012

Високи савет судства je поступио по одлуци Уставног суда број: VIII У- 420/12 од 24. октобра 2012. године, којом је одлучено о 55 жалби неизабраних судија и извршио избор подносилаца жалби у складу са чланом 30. Правила за примену Одлуке о утврђивању критеријума и мерила за оцену стручности, оспособљености и достојности и за поступак преиспитивања одлука првог састава Високог савета судства о престанку судијске дужности. Високи савет судства је завршио са поступком извршења одлуке Уставног суда број: VIII У- 413/2012 од 09. октобра 2012. године.

Високи савет судства