• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Саопштење са седнице Високог савета судства одржанe 24. децембра 2012. године

24
Дец
2012

Високи савет судства je поступио по одлуци Уставног суда број: VIII У- 486/12 од 22. новембра 2012. године, којом је одлучено о 16 жалби неизабраних судија и извршио избор подносилаца жалби у складу са чланом 30. Правила за примену Одлуке о утврђивању критеријума и мерила за оцену стручности, оспособљености и достојности и за поступак преиспитивања одлука првог састава Високог савета судства о престанку судијске дужности.

Високи савет судства