• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Саопштење са седнице Високог савета судства одржанe 13. новембра 2012. године

13
Нов
2012

Високи савет судства започео је са поступком извршења одлуке Уставног суда број: VIII У- 413/2012 од 09. октобра 2012. године, којом је одлучено о 203 жалбе неизабраних судија. Високи савет судства извршиће избор подносилаца жалби у складу са чланом 30. Правила за примену Одлуке о утврђивању критеријума и мерила за оцену стручности, оспособљености и достојности и за поступак преиспитивања одлука првог састава Високог савета судства о престанку судијске дужности, а по принципима заузетим на претходној седници Савета у поступку извршења одлука Уставног суда.

Високи савет судства