• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Саопштење са седнице Високог савета судства одржанe 13. новембра 2012. године

13
Нов
2012

Високи савет судства започео је са поступком извршења одлуке Уставног суда број: VIII У- 413/2012 од 09. октобра 2012. године, којом је одлучено о 203 жалбе неизабраних судија. Високи савет судства извршиће избор подносилаца жалби у складу са чланом 30. Правила за примену Одлуке о утврђивању критеријума и мерила за оцену стручности, оспособљености и достојности и за поступак преиспитивања одлука првог састава Високог савета судства о престанку судијске дужности, а по принципима заузетим на претходној седници Савета у поступку извршења одлука Уставног суда.

Високи савет судства