• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

САОПШТЕЊЕ - Продужење рока за подношење пријава на оглас за избор председника суда и избор судија

07
Мај
2020

Високи савет судства је на седници одржаној дана 07.05.2020. године донео: