• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Саопштење: Одлука о избору пет судија за Апелациони суд у Крагујевцу

29
Мај
2015

Високи савет судства је на седници одржаној 29. маја 2015. године донео Одлуку о избору пет судија за Апелациони суд у Крагујевцу.

Списак изабраних судија:

Живковић Душица, судија, Основни суд у Крагујевцу;

Лукић Дејан, судија, Основни суд у Јагодини;

Спасић Ана, судија, Виши суд у Крагујевцу;

Тошић Гордана, судија, Виши суд у Чачку;

Чоловић Сузана, судија, Основни суд у Крагујевцу.

Избор судија за Апелациони суд у Крагујевцу Високи савет судства огласио је у „Службеном гласнику РС“, број 30/15 од 27. марта 2015. године.