• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Саопштење-Избор судија за Управни суд

05
Сеп
2014

Високи савет судства је на седници одржаној 05. септембра 2014. године донео одлуку о избору троје судија у Управни суд и Одлуку о предлогу кандидата за судију који се први пут бира на судијску функцију, из реда судијских помоћника.

СПИСАК ИЗАБРАНИХ СУДИЈА:

Балашевић Нада, судија Основног суда у Новом Саду;
Василијевић Мира, судија Прекршајног суда у Горњем Милановцу и
Китаровић Никола, судија Другог основног суда у Београду.

ПРЕДЛОГ НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ:

Чогурић Весна, судијски помоћник у Управном суду предлаже се за судију Управног суда.

Високи савет судства је на седници одржаној 16. јануара 2014. године донео oдлуку о објављивању огласа за попуну упражњених судијских места у Управном суду.