• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Саопштење-Избор судија за Привредни суд у Панчеву

05
Сеп
2014

Високи савет судства је на седници одржаној 05. септембра 2014. године донео Одлуку о предлогу кандидата за судију који се први пут бира на судијску функцију из реда судијских помоћника у Привредни суд у Панчеву.

  1. Лоци Весна, судијски помоћник у Привредном суду у Панчеву предлаже се за судију Привредног суда у Панчеву.

Високи савет судства је на седници одржаној 28. јануара 2014. године донео oдлуку о објављивању огласа за попуну упражњених судијских места у Привредном суду у Панчеву.