• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Саопштење-Избор судија за Привредни суд у Новом Саду

05
Сеп
2014

Високи савет судства је на седници одржаној 05. септембра 2014. године донео одлуку о избору двоје судија у Привредном суду у Новом Саду и донео Одлуку о предлогу кандидата за судију који се први пут бира на судијску функцију, из реда судијских помоћника.

СПИСАК ИЗАБРАНИХ СУДИЈА:

  1. Недељковић Славица, судија Основног суда у Новом Саду и
  2. Савић Јасмина, судија Основног суда у Новом Саду.

ПРЕДЛОГ НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ:

  1. Киш Наташа, судијски помоћник у Привредном суду у Новом Саду предлаже се за судију Привредног суда у Новом Саду.

Високи савет судства је на седници одржаној 28. јануара 2014. године донео oдлуку о објављивању огласа за попуну упражњених судијских места у Привредном суду у Новом Саду.