• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Саопштење-Избор судија за Привредни суд у Зајечару

05
Сеп
2014

Високи савет судства је на седници одржаној 05. септембра 2014. године донео Одлуку о предлогу кандидата за судију који се први пут бира на судијску функцију, из реда судијских помоћника, у Привредни суд у Зајечару.

  1. Јоцић Драган, судијски помоћник у Привредном суду у Зајечару предлаже се за судију Привредног суда у Зајечару.

Високи савет судства је на седници одржаној 28. јануара 2014. године донео oдлуку о објављивању огласа за попуну једног упражњеног судијског места у Привредном суду у Зајечару.