• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Саопштење-Избор судија за Врховни касациони суд

05
Сеп
2014

Високи савет судства је на седници одржаној 05. септембра 2014. године донео одлуку о избору шест судија у Врховни касациони суд.

Списак судија који су изабрани у Врховни касациони суд:

Ајншпилер Поповић Гордана, судија Привредног апелационог суда;
Аћимовић Драган, судија Апелационог суда у Новом Саду;
Говедарица Марина, судија Апелационог суда у Београду;
Живановић Бисерка, судија Апелационог суда у Београду;
Накић Момировић Слађана, судија Апелационог суда у Београду и
Цветковић Милунка, судија Апелационог суда у Крагујевцу.

Високи савет судства је 03. јула 2014. године огласио избор судија за попуну шест упражњених судијских места у Врховном касационом суду.