• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Саопштење-Избор судија за Виши суд у Новом Саду

05
Сеп
2014

Високи савет судства је на седници одржаној 05. септембра 2014. године донео одлуку о избору троје судија у Виши суд у Новом Саду.

Списак судија који су изабрани у Виши суд у Новом Саду:

Гутовић Слободанка, судија Основног суда у Новом Саду;
Скандарски Мирјана, судија Основног суда у Новом Саду и
Судар Љиљана, судија Основног суда у Новом Саду.

Високи савет судства је на седници одржаној 11. марта 2014. године донео oдлуку о објављивању огласа за попуну упражњених судијских места у Вишем суду у Новом Саду.