• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Саопштење-Избор судија за Виши суд у Новом Пазару

05
Сеп
2014

Високи савет судства је на седници одржаној 05. септембра 2014. године донео одлуку о избору једног судије у Виши суд у Новом Пазару:

  • Чорбић Спасоје, судија Основног суда у Новом Пазару;

Високи савет судства је на седници одржаној 11. марта 2014. године донео oдлуку о објављивању огласа за попуну упражњених судијских места у Вишем суду у Новом Пазару.