• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Саопштење Изборне комисије ВСС-а

11
Дец
2015
Изборна комисија Високога савета судства је на седници одржаној 11. децембра 2015. године донела Решење којим се 21. децембар 2015. године у периоду од 07,30 до 15,30 часова одређују као датум и време спровођења избора за изборне чланове Високог савета судства из реда судија.
 
На седници Изборне комисије ВСС-а је донета и Одлука о посматрању избора за изборне чланове Високог савета судства из реда судија. Као саставни део Одлуке налази се и Пријава коју заинтересована лица за посматрање избора попуњавају и подносе Изборној комисији ВСС-а најкасније до 17. децембра 2015. године до 15:30 часова. Попуњена пријава се подноси писменим путем на адресу Високог савета судства: Ресавска 42, 11000 Београд или електронским путем на маил адресу: jovana.gosevac@vss.sud.rs
 
Пријаву за посматрање избора за изборне чланове Високога савета судства из реда судија можете преузети на линку испод: