• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Саопштење Изборне комисије ВСС

26
Нов
2010

На седници Изборне комисије Високог савета судства која је одржана 26. новембра 2010. године, председник ВСС, Ната Месаровић, обавестила је Изборну комисију да доноси Одлуку којом се поништава Одлука председника ВСС број 119-01-740/2010-01 од 30. септембра 2010. године о отпочињању поступка предлагања кандидата за изборне чланове Високог савета судства из реда судија.

Министарка правде Републике Србије је 26. новембра 2010. године обавестила ВСС да су у току припреме за измену и допуну Закона о Високом савету судства, ради усклађивања са стандардима ЕУ.

Најављене измене и допуне односе се на одредбе Закона о Високом савету судства које се тичу предлагања кандидата за стални састав ВСС из реда судија, тако што ће статус кандидата имати, поред оног судије којег је предложила седница свих судија једног или више судова, и кандидат којег је подржало минимум 10 судија суда истог степена и врсте.

Поред тога, најављене измене и допуне односе се на предлагање кандидата Народној скупштини, тако што ће само онај кандидат односно кандидати који добију највећи број гласова моћи да буду предложени Народној скупштини за изборне чланове ВСС из реда судија.

Најављене измене и допуне Закона о Високом савету судства у надлежности су Министарства правде РС, имајући у виду и мишљење Европске делегације – Директората за придруживање ЕУ.

Одлука је донета у циљу спречавања наступања штетних последица у изборном поступку и поступку предлагања кандидата за изборне чланове за стални састав ВСС из реда судија, који је у току.