• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Саопштење Изборне комисије Високог савета судства

31
Окт
2016

Изборна комисија Високог савета судства на седници одржаној 31. октобра 2016. године, утврдила је да је Илија Зиндовић, судија Aпелационог суда у Крагујевцу повукао кандидатуру за изборног члана Високог савета судства из реда судија апелационих судова. Имајући у виду повлачење кандидатуре судије Илије Зиндовића, кандидати на коначној листи кандидата за изборног члана Високог савета судства из реда судија апелационих судова су:

1. Драгана Бољевић, судија Апелационог суда у Београду

2. Александар Пантић, судија Апелационог суда у Нишу