• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Саопштење Изборне комисије Високог савета судства

03
Мар
2011

Бирачка места на којима су судије-бирачи гласали за изборне чланове Високог савета судства из реда судија, затворена су у 15.30 часова. 

Изборној комисији Високог савета судства до 15.30 часова није пристигла ниједна пријава о нерегуларности у току гласања. 

Изборна комисија врши пријем записника и изборног материјала од бирачких одбора у року од 10 часова од затварања бирачког места. 

Након достављања записника и изборног материјала, Изборна комисија у року од 36 часова од затварања бирачких места, утврђује укупан број судија и број судија који су гласали по бирачким местима, број неупотребљених, важећих и неважећих гласачких листића, број гласова који су кандидати добили на појединим бирачким местима, као и број укупно добијених гласова по кандидатима за сваку листу кандидата. 

Изборна комисија Високог савета судства поступа у складу са својим овлашћењима и записник о утврђивању резултата избора доставља Савету. 

На више бирачких места у судовима како у Београду тако и у унутрашњости Србије били су присутни посматрачи.