• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Саопштење за јавност Изборне комисије Високог савета судствa

10
Феб
2011

Рок за подношење кандидационих пријава за изборне чланове Високог савета судства из реда судија је истекао 8. фебруара 2011. године. Изборна комисија Високог савета судства је прогласила укупно 50 кандидатура, и то: 1 за листу кандидата за Врховни касациони, Управи суд и Привредни апелациони суд, 5 за листу кандидата за апелационе судове, 15 за листу кандидата за више и привредне судове, 22 за листу кандидата за основне судове, прекршајне судове и Више прекршајни суд и 7 за листу кандидата за судове за територије аутономних покрајина. 

До 16. фебруара 2011. године Изборна комисија ће утврдити коначну листу кандидата према редоследу предаје кандидационих пријава.