• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Саопштење за јавност

01
Мар
2011

На позив Високог савета судства, 23. фебруара 2011. године одржан је заједнички састанак представника Друштва судија Србије и председнице и чланова Високог савета судства из реда судија. 

Саговорници су се сагласили да је неопходно да Уставни суд у што краћем року донесе одлуку о уставности одредбе члана 8. Закона о изменама и допунама Закона о Високом савету судства, с обзиром да од тога зависи које судије имају право да бирају чланове сталног састава ВСС из реда судија. 

Представници Високог савета судства и Друштва судија Србије разговарали су и о могућим решењима и мерама у вези са разрадом Одлуке о критеријумима за избор судија и поступку преиспитивања одлука првог састава Високог савета судства. 

Међу саговорницима је постигнута сагласност да је целисходно да се разговори наставе између Високог савета судства и Друштва судија Србије, ради обезбеђивања транспарентности поступка преиспитавња одлука првог састава ВСС.