• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

САОПШТЕЊЕ ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА

05
Јул
2011

Високи савет судства је 15. јуна 2011. године почео Поступак преиспитивања одлука првог састава ВСС-а о престанку судијске дужности.
 
У складу са Правилима за примену одлуке о утврђивању критеријума и мерила за оцену стручности, оспособљености и достојности, која су усвојена 23. маја 2011. године, образоване су две комисије Високог савета судства које обављају разговоре са неизабраним судијама. До 05. јула 2011. године одржано је 71 рочиште као и 4 седнице Друге комисије ВСС-а без одржавања рочишта на којима је разматрано 6 приговора.
 
Позиви за рочишта достављају се подносиоцу приговора и његовом пуномоћнику најкасније осам дана пре одржавања рочишта. Обавештења о заказаним и одржаним рочиштима са информацијама о датуму, времену, имену и презимену неизабраног судије, броју предмета и известиоцу свакодневно се ажурирају на интернет страници Савета.
 
Поступак преиспитивања одлука о престанку судијске дужности је јаван, што подразумева присуство медија и посматрача. Рочиштима присуствују представници делегације ЕУ у Београду, ОЕБС-а, Савета Европе као и неизабране судије.
 
Рочишта се обављају у библиотеци Високог савета судства у Београду, Ресавска 42.