• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

САОПШТЕЊЕ ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА

28
Јан
2020

Високи савет судства изражава озбиљну забринутост због понашања и изјава високих државних функционера, којима се у јавности ствара неповерење у правосуђе и руши ауторитет суда и судија. Тиме се подрива Уставом загарантована подела власти, као темељни основ правне државе. Високи савет судства подсећа да су сви државни органи и функционери дужни да својим поступањем и понашањем одржавају поверење у независност и непристрасност судија и суда, као и да им је забрањено коришћење јавног положаја и јавно иступање којим се утиче на ток и исход судског поступка. Стога је и недопустиво пре правноснажног окончања судског поступка било кога јавно оглашавати кривим или јавно проглашавати невиним, а такође је недопустиво јавно прозивати судије за правни став изражен у правноснажној судској одлуци.                                          Такође, забрињавају изјаве појединих народних посланика којима се доводи у питање право судија на слободу мишљења, изражавања и удруживања. Када се наведено повеже са најавом увођења „екстерне контроле судске власти“ може се закључити да је на делу намера да се судству одузму атрибути равноправне гране власти.

Високи савет судства подсећа да је Предлогом Стратегије развоја правосуђа за период од 2019-2024. године, као општи циљ дефинисано даље јачање правне државе, јачање независности правосуђа и подизање нивоа поверења у правосудни систем