• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Саопштење Високог савета судства

20
Апр
2018

Високи савет судства на седници одржаној 20.04. 2018. године, по огласу објављеном у ,,Службеном гласнику РС“, број 104/17 од 22.11.2017. године и у дневном листу ,,Политика“ од 21.11.2017. године, донео је :

Одлуку о избору судија у Врховни касациони суд:

  1. Зорана Делибашић, судија Апелационог суда у Београду,
  2. Душко Миленковић, в.ф. председника и судија Апелационог суда у Београду.