• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Саопштење Високог савета судства

15
Нов
2017

На седници одржаној дана 15.11.2017. године Високи савет судства је разматрао Упутство за припрему буџета Републике Србије за 2018. годину и пројекција за 2019 годину и 2020. годину.

У вези са истим Високи савет судства, као орган који  по Уставу и Закону обезбеђује гаранције независности и самосталности судова и судија, изражава забринутост зато што се у 2018. години не планира увећање плата за судије.

Ово посебно, када се има у виду, да су судијама, као корисницима буџета одговарајућим законским прописима биле смањене плате, логично је да и сада буду корисници буџета и када су повећања у питању.

Високи савет судства нарочито изражава забринутост што се и поменутим Упутством наставља тренд смањења плата судијама, реално посматрајући, будући да исте нису повећане од 2014. године, а да се при том губи из вида да плата судија није економска категорија већ и материјална гаранција независности  и сада не одговара нивоу знања, искуству и одговорности који се захтева од носилаца правосудних функција.

Високи савет судства наглашава да се оваким поступањем нарушава углед и значај судијске функције и Уставом гарантовани  принцип поделе власти, што може довести до незадовољства судија у Републици Србији.

Такође, наведеним Упутством дискримисани су и државни службеници у Високом савету судства, што све укупно говори о нарушавању наведеног принципа поделе власти.

Високи савет судства апелује на надлежне органе да још једном размотре наведена увећања плата како би се допринело очувању угледа и јединства правосудног система, као и функционисања Високог савета судства и предлаже састанак са председницом Владе и министром финансија Републике Србије.