• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Саопштење Високог савета судства

15
Нов
2017

На седници одржаној дана 15.11.2017. године Високи савет судства је разматрао Упутство за припрему буџета Републике Србије за 2018. годину и пројекција за 2019 годину и 2020. годину.

У вези са истим Високи савет судства, као орган који  по Уставу и Закону обезбеђује гаранције независности и самосталности судова и судија, изражава забринутост зато што се у 2018. години не планира увећање плата за судије.

Ово посебно, када се има у виду, да су судијама, као корисницима буџета одговарајућим законским прописима биле смањене плате, логично је да и сада буду корисници буџета и када су повећања у питању.

Високи савет судства нарочито изражава забринутост што се и поменутим Упутством наставља тренд смањења плата судијама, реално посматрајући, будући да исте нису повећане од 2014. године, а да се при том губи из вида да плата судија није економска категорија већ и материјална гаранција независности  и сада не одговара нивоу знања, искуству и одговорности који се захтева од носилаца правосудних функција.

Високи савет судства наглашава да се оваким поступањем нарушава углед и значај судијске функције и Уставом гарантовани  принцип поделе власти, што може довести до незадовољства судија у Републици Србији.

Такође, наведеним Упутством дискримисани су и државни службеници у Високом савету судства, што све укупно говори о нарушавању наведеног принципа поделе власти.

Високи савет судства апелује на надлежне органе да још једном размотре наведена увећања плата како би се допринело очувању угледа и јединства правосудног система, као и функционисања Високог савета судства и предлаже састанак са председницом Владе и министром финансија Републике Србије.