• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

САОПШТЕЊЕ ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА

05
Дец
2011

Поводом Саопштења и Апела Друштва судија Србије упућених јавности 02. децембра 2011. године, Високи савет судства обавештава јавност о следећем:   

Народна скупштина Србије изабрала је 28. јула 2010. године проф. др Предрага Димитријевића за члана Високог савета судства из реда професора правног факултета.   

Агенција за борбу против корупције је 09. децембра 2010. године донела решење којим је утврдила да је проф. др Предраг Димитријевић поступио супротно одредбама члана 28. став 2. Закона о Агенцији за борбу против корупције и да му „функција члана Високог савета судства престаје по сили закона, о чему одлуку треба да донесе Народна скупштина Републике Србије, у року од осам дана од дана пријема ове одлуке“.   

Високи савет судства се 19. и 25. маја 2011. године обратио председнику Народне скупштине и председнику Одбора за правосуђе и управу, ради добијања информације да ли је Скупштина примила наведено решење, с обзиром на то да је потребно да Народна скупштина донесе одлуку о престанку функције проф. др Предрага Димитријевића као члана Савета, како би се спровео поступак избора новог члана Савета из реда професора правног факултета.   

Председник Одбора за правосуђе и управу, је 08. јуна 2011. године обавестио Високи савет судства да Одбор није примио решење Агенције за борбу против корупције од 09. децембра 2010. године и да ће „након пријема наведеног решења, поступити у складу са својим делокругом“.   

До данас Високи савет судства није добио одлуку Народне скупштине Републике Србије о престанку функције члана Савета из реда професора правног факултета, проф. др Предрага Димитријевића и све док Савет не буде добио одлуку Народне скупштине он је равноправан изборни члан Високог савета судства.   

Тврдње из Саопштења и Апела да се поступак преиспитивања одлука првог састава врши „произвољно и под притисцима“, нису тачне. 
Поступак преиспитивања одлука првог састава Високог савета судства је јаван и транспарентан, по прецизираним критеријумима. Рочиштима присуствују представници Делегације ЕУ у Србији и ОЕБС-а, медији и остала заинтересована јавност. Посматрачи нису изнели ни једну примедбу на рад комисија Високог савета судства. 
На седници Савета од 26. августа 2011. године чланови Високог савета судства из реда судија изјаснили су се да ни на једног од њих нико из извршне власти нити министар правде Снежана Маловић не врше било какав утицај или притисак у раду у Високом савету судства, што је усвојено као закључак.   

Што се тиче навода о притварању судије Благоја Јакшића подсећамо да то није у надлежности Високог савета судства. Савет верује у рад судова и судија.   

Из свега овога произилази да Високи савет судства не бира непосредно изборне чланове Савета, већ је то у надлежности других органа.