• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Саопштење Високог савета судства

16
Феб
2011

Председник Високог савета судства Ната Месаровић одржала је 14.02.2011. године састанак са представницима Друштва судија поротника и заједнички је констатовано да се у разговорима са Министарством правде које је надлежно за исплату заосталих надокнада изнађу могућности да се исплате ажурирају и да се заостаци отклоне. 

У тим разговорима искључиво учествује Министарство правде јер је преузимање буџета од стране Високог савета судства одложено за септембар 2011. године. 

У циљу потпуног и објективног информисања јавности Високи савет судства указује да је Одлука о накнадама и наградама судијама поротницима коју је 2002. године донео Високи савет правосуђа, а по којој су се наставиле исплате до доношења Одлуке о накнадама и наградама судијама поротницима од септембра 2010. године, противна члану 77. Закона о судијама из 2001. године и члану 87. Закона о судијама из 2008. године. 

О томе је Министарство правде обавештено и од стране Републичког правобранилаштва дописом број 1626/10 од 23. новембра 2010. године са којим су упознате и судије поротници који су тражили исплату надокнада. 

Високи савет судства ће размотрити могућност за евентуално повећање награда судијама поротницима али не може стављати ван снаге одлуку која је потпуно законита. 

И судије Високог савета судства као и све остале судије и судије поротници без којих судови не могу да раде положили су заклетву да ће се придржавати у свом раду Устава и закона и одлуке доносити у складу са тим, па се онда не може тражити да Високи савет судства крши Закон.