• Increase
 • Decrease
 • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Саопштење Високог савета судства

04
Мар
2011

Изборна комисија Високог савета судства доставила је 04.03.2011. године Савету Записник о раду Изборне комисије на утврђивању резултата гласања за кандидате за изборне чланове Високог савета судства из реда судија који су одржани 03.03.2011.године са табелама о броју гласова који су кандидати добили на појединим бирачким местима. 

Резултати избора по листама кандидата су: 

 1. ИЗБОРНА ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД, УПРАВНИ СУД И ПРИВРЕДНИ АПЕЛАЦИОНИ СУД 
  Мирјана Ивић, судија Врховног касационог суда добила је укупно 40 гласова 
 2. ИЗБОРНА ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА АПЕЛАЦИОНЕ СУДОВЕ 
  Милимир Лукић, судија Апелационог суда у Београду добио је укупно 63 гласа 
 3. ИЗБОРНА ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА ВИШЕ СУДОВЕ И ПРИВРЕДНЕ СУДОВЕ 
  Александар Стоиљковски, судија Привредног суда у Зрењанину добио је укупно 100 гласова 
 4. ИЗБОРНА ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА ОСНОВНЕ СУДОВЕ, ПРЕКРШАЈНЕ СУДОВЕ И ВИШИ ПРЕКРШАЈНИ СУД 
  Благоје Јакшић, судија Вишег прекршајног суда добио је укупно 308 гласова 
  Соња Видановић, судија Основног суда у Суботици добила је улупно 172 гласа 
 5. ИЗБОРНА ЛИСТА КАНДИДАТА СА ТЕРИТОРИЈЕ АУТОНОМНИХ ПОКРАЈИНА 
  Бранка Банчевић, судија Апелационог суда у Новом Саду добила је укупно 233 гласа 

На основу изборног материјала утврђено је да је од укупно уписаних 2087 судија бирача, од којих је 509 имало право гласа и за листу кандидата за судове са територија АП, гласало 1914 судија, што износи 91,71%. 

На основу Записника о раду Изборне комисије о утврђивању резултата избора, Савет ће предложити Народној скупштини кандидате који су добили највећи број гласова за избор за изборне чланове Високог савета судства из реда судија.