• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

САОПШТЕЊЕ ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА

24
Мај
2011

На седници Високог савета судства одржаној 23. маја 2011. године усвојена су Правила за примену одлуке о критеријумима и мерилима за оцену стручности, оспособљености и достојности која ће стални састав Високог савета судства применити у поступку преиспитивања одлука првог састава Високог савета судства о престанку судијске дужности.
 
Нацрт правила усаглашен је на састанку између представника Друштва судија Србије, чланова Високог савета судства, представника ОЕБС-а, Савета Европе и Европске комисије који је одржан 20. маја 2011. године.
 
Правила ступају на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“, након чега ће комисије Високог савета судства отпочети поступак преиспитивања.