• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

САОПШТЕЊЕ ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА

26
Мај
2011

Високи савета судства је 23. маја 2011. године усвојио Правила за примену Одлуке о утврђивању критеријума и мерила за оцену стручности, оспособљености и достојности и за поступак преиспитивања одлука првог састава Високог савета судства о престанку судијске дужности.
 
У складу са наведеним правилима образоване су две комисије које ће обавити разговор са неизабраним судијама. У раду комисија учествују изборни чланови сталног састава Високог савета судства из реда судија. Чланови Прве комисије за спровођење поступка преиспитивања одлука о престанку судијске дужности су Мирјана Ивић, Бранка Банчевић и Благоје Јакшић. Председник Kомисије је Мирјана Ивић. Чланови Друге комисије су Милимир Лукић, Александар Стоиљковски и Соња Видановић. Председник Kомисије је Милимир Лукић.
 
Предмети који су формирани од предмета које је Савету уступио Уставни суд Србије и предмета по изјављеним приговорима на одлуку о престанку судијске дужности судија, додељени су у рад председницима и члановима комисије, који су и известиоци у предметима којим су задужени. Прерасподела предмета је извршена према редоследу пријема у складу са редоследом комисија и чланова комисија у њима.
 
Неизабране судије ће благовремено бити обавештене о датуму и термину одржавања рочишта, а обавештења о заказаним рочиштима биће свакодневно ажурирана на интернет страници Савета. Имајући у виду да је неопходно да се известиоци упознају са списима предмета, као и да се позив подносиоцу приговора доставља најкасније осам дана пре одржавања рочишта, комисије ће започети обављање разговора са неизабраним судијама од 10. јуна 2011. године.
 
Поступак преиспитивања одлука о престанку судијске дужности је јаван, што подразумева присуство медија и посматрача на рочиштима за обављање разговора са подносиоцима приговора.