• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

САОПШТЕЊЕ ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА

14
Јун
2011

Високи савет судства у среду 15. јуна 2011. године почиње Поступак преиспитивања одлука о престанку судијске дужности.
 
Високи савет судства поступаће у складу са законом, Законом о изменама и допунама Закона о судијама и Закона о Високом савету судства и Правилима за примену Одлуке о утврђивању критеријума и мерила за оцену стручности, оспособљености и достојности и за поступак преиспитивања одлука првог састава Високог савета судства о престанку судијске дужности која су усвојена 23. маја 2011. године. Све неизабране судије ће бити савесно преиспитане и имаће равноправан третман.
 
Образоване су две комисије Високог савета судства које ће обавити разговор са неизабраним судијама.
 
Разговори се обављају у библиотеци Високог савета судства у Београду, Ресавска 42.
 
У поступку преиспитивања омогућено је присуство посматрача. Сва рочишта су јавна и медијима је омогућено да прате разговоре у просторијама ВСС. За новинаре је обезбеђен аудио-видео дистрибутер.
 
Обавештења о заказаним рочиштима свакодневно се ажурирају на интернет страници Савета.