• Increase
 • Decrease
 • Normal

Current Size: 100%

Саопштење Високог савета судства са седнице одржане 6. јула 2018. године

06
Јул
2018

 Високи савет судства на седници одржаној 6. јула 2018.  године, по огласу објављеном у ,,Службеном гласнику РС“, број  14/18 од 23. фебруара 2018. године  донео је

I

Одлуку о избору једног судије за Апелациони суд у Новом Саду: 

 1. Ракић Марија, судија Вишег суда у Суботици.

II

Одлуку о избору једног судије за Виши суд у Зрењанину: 

 1.  Аћимовић Љиљана, судија Основног суда у Зрењанину.

III

Одлуку о избору седам судија за Виши суд у Краљеву: 

 1. Бошковић Предраг, судија Основног суда  у Крагујевцу,
 2. Деспотовић Кристина, судија Основног суда у Краљеву,
 3. Ђукић Срђан, судија Основног суда у Краљеву,
 4. Крстић Гордана, судија Основног суда у Краљеву,
 5. Радомировић Ранко, судија Основног суда у Рашкој,
 6. Урошевић Драган, судија Основног суда у Краљеву,
 7. Спасић Весна, судија Основног суда у Краљеву.

IV

Одлуку о избору двоје судија за Виши суд у Новом Пазару:

 1. Тошовић Ранковић Слађана, судија Основног суда у Новом Пазару,
 2. Хаџић Шемсо, судија Основног суда у Новом Пазару.

V

Одлуку о избору једног судије за Виши суд у Прокупљу:  

 1. Ћирић Јованка, судија Основног суда у Прокупљу.

VI

Одлуку о избору  једног судије за Виши суд у Смедереву:

 1. Ђорђевић Дејан, судија Основног суда у Смедереву.

VII

Одлуку о избору једног судије за Виши суд у Сомбору:

 1. Будановић Марина, судија Основног суда у Сомбору.

VIII

Одлуку о избору једног судије за Виши суд у Сремској Митровици:

 1. Мартиновић Беговић Биљана, судија Основног суда у Руми.

IX

Одлуку о избору једног судије за Виши суд у Суботици:

 1. Бошков Љиљана, судија Основног суда у Суботици.

X

Одлуку о избору једног судије за Виши суд у Шапцу:

 1. Ивановић Марија, судија Основног суда у Шапцу.

XI

Одлуку о избору једног судије за Привредни суд у Лесковцу:

 1. Ивковић Станковић Славица, судија Основног суда у Лесковцу.