• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Саопштење Високог савета судства са седнице одржане 26.11.2018. године

27
Нов
2018

Високи савет судства на седници одржаној 26. новембра  2018. године, по огласу објављеном у "Службеном гласнику РС“, број  14/18 од 23. фебруара 2018. године донео је

                                                                                    I

Одлуку о избору судије за Основни суд у Панчеву: 

  1. Маријана Мравик, судија Прекршајног суда у Београду, бира се за судију Основног суда у Панчеву.