• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Саопштење Високог савета судства са седнице одржане дана 01.11.2018. године

01
Нов
2018

Високи савет судства на седници одржаној 1. новембра 2018. године, по огласу објављеном у ,,Службеном гласнику РС“, број  39/18 од 25. маја 2018. године донео је

                                                   I

Одлуку о предлогу кандидата за председника Основног суда у Новом Саду:  

Тамара Радовић, судија Вишег суда у Новом Саду.

                                                  II

Одлуку о предлогу кандидата за председника Основног суда у Јагодини:

Жарко Милановић, судија Основног суда у Јагодини.