• Increase
 • Decrease
 • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Саопштење Високог савета судства са седнице одржане дана 01.11.2018. године

01
Нов
2018

 Високи савет судства на седници одржаној 1. новембра 2018. године, по огласу објављеном у ,,Службеном гласнику РС“, број  39/18 од 25. маја  2018. године донео је

                                                          I

Одлуку о предлогу кандидата који се први пут бира на судијску функцију у Управни суд:  

 1. Ксенија Ивановић, судијски помоћник у Управном суду.
 2. Драгана Максимовић, судијски помоћник у Управном суду.

 

Високи савет судства на седници одржаној 1. новембра 2018. године, по огласу  објављеном у ,,Службеном гласнику РС“, број 14/18 од 23. фебруара  2018. године донео је

                                                          II

Одлуку о предлогу кандидата који се први пут бира на судијску функцију у  Основни суд у Зрењанину:

 1.  Наташа Кекењ, судијски помоћник у Вишем суду у Зрењанину.
 2. Александар Бабић, корисник почетне обуке на Правосудној академији.

                                                         III

Одлуку о предлогу кандидата који се први пут бирају на судијску функцију у  Основни суд у Кикинди:

 1. Мирјана Микалачки, судијски помоћник у Основном суду у Кикинди.

                                                         IV

Одлуку о предлогу кандидата који се први пут бира на судијску функцију у  Основни суд у Сомбору:

 1. Игор Новковић, корисник почетне обуке на Правосудној академији.

                                                         V

Одлуку о предлогу кандидата који се први пут бирају на судијску функцију у  Основни суд  у Врбасу:

 1. Дара Лучић, судијски помоћник у Основном суду у Врбасу.
 2. Владимир Пецовски, корисник почетне обуке на Правосудној академији.
 3. Вања Ћупина, корисник почетне обуке на Правосудној академији.

                                                         VI

Одлуку о предлогу кандидата који се први пут бира на судијску функцију у  Основни суд у Суботици:

 1. Даниел Ковач, судијски помоћник у Основном суду у Суботици.

                                                         VII

Одлуку о предлогу кандидата који се први пут бира на судијску функцију у  Основни суд у Сенти:

 1.  Маријана Попов, судијски помоћник у Основном суду у Сенти.

                                                         VIII

Одлуку о предлогу кандидата који се први пут бирају  на судијску функцију у  Основни суд у Лозници:

 1. Данијела Терзић, судијски помоћник у Основном суду у Лозници.
 2. Ненад Лазаревић, судијски помоћник у Основном суду у Лозници.
 3. Ивана Пантелић, судијски помоћник у Вишем суду у Шапцу.

                                                          IX

Одлуку о предлогу кандидата који се први пут бирају на судијску функцију у  Основни суд у Нишу:

 1. Ана Величковић, корисник почетне обуке на Правосудној академији.
 2. Сања Антић Милановић,  судијски помоћник у Апелационом суду у Нишу.
 3. Радмила Крстић, судијски помоћник у Вишем суду у Нишу.
 4. Бети Лазаревић,  судијски помоћник у Апелационом суду у Нишу.
 5. Владимир Ракоњац, судијски помоћник у Основном суду у Нишу.
 6. Слађана Љубеновић, судијски помоћник у Апелационом суду у Нишу.
 7. Николина Маринковић, судијски помоћник у Основном суду у Нишу.
 8. Ивана Д. Младеновић, судијски помоћник у Апелационом суду у Нишу.
 9. Иван Милојић, судијски помоћник у Привредном суду у Зајечару.
 10. Јелена Миленковић Вуковић, судијски помоћник у Основном суду у Нишу.
 11. Ива Поповић Кнежевић, судијски помоћник у Вишем суду у Нишу.
 12. Тијана Цуцкић, помоћник Војног правобраниоца.
 13. Немања Јовановић, судијски помоћник у Основном суду у Нишу.
 14. Дијана Перић, корисник почетне обуке на Правосудној академији.
 15. Марија Марковић, судијски помоћник у Основном суду у Нишу.
 16. Јелена Николић Стошић, судијски помоћник у Основном суду у Нишу.
 17. Валентина Станковић, корисник почетне обуке на Правосудној академији.

                                                         X

Одлуку о предлогу кандидата који се први пут бирају на судијску функцију у  Основни суд у Алексинцу:

 1.  Мира Павловић, судијски помоћник у Основном суду у Алексинцу.

                                                         XI

Одлуку о предлогу кандидата који се први пут бирају на судијску функцију у  Основни суд у Крагујевцу:

 1. Биљана Божовић, судијски помоћник  у Апелационом суду у Крагујевцу.
 2. Јелена Дамљановић, судијски помоћник у Основном суду у Крагујевцу.
 3. Драган Јовановић, судијски помоћник у Основном суду у Крагујевцу.
 4. Мила Лазић, судијски помоћник у Апелационом суду у Крагујевцу.
 5. Марија Лекић, судијски помоћник у Апелационом суду у Крагујевцу.
 6. Ивана Лековић Блажевић, судијски помоћник у Вишем суду у Крагујевцу.
 7. Марија Милосављевић, судијски помоћник у Вишем суду у Крагујевцу.
 8. Јелена Павловић, судијски помоћник у Апелационом суду у Крагујевцу.
 9. Ана Вељовић Стошић, судијски помоћник у Вишем суду у Крагујевцу.
 10. Светлана  Симовић, судијски помоћник у Вишем суду у Крагујевцу.
 11. Марија Чампаревић, судијки помоћник у Апелационом суду Крагујевцу.
 12. Неда Булатовић, секретар Регионалне лекарске коморе за централну и западну Србију.
 13. Јелица Марашевић, судијски помоћник у Апелационом суду у Крагујевцу.
 14. Соња Несторовић, судијски помоћник у Апелационом суду у Крагујевцу.
 15. Ивана Поњавић Сердар, судијски помоћник у Основном суду у Крагујевцу.

                                                          XII

Одлуку о предлогу кандидата који се први пут бирају на судијску функцију у Основни суд у Смедереву:

 1. Дејан Адамовић, судијски помоћник у Трећем основном суду у Београду.
 2. Јелисавета Божић, судијски помоћник у Основном суду у Смедереву.
 3. Ивана Ђорђевић, судијски помоћник у Вишем суду у Смедереву.
 4. Милан Тодоровић, судијски помоћник у Вишем суду у Смедереву.

                                                          XIII

Одлуку о предлогу кандидата који се први пут бирају на судијску функцију у Основни суд у Великој Плани:

 1. Ненад Живојиновић, судијски помоћник у Апелационом суду у Крагујевцу.
 2. Марија Крстић Живановић, саветник у Уставном суду Србије.

                                                          XIV

Одлуку о предлогу кандидата који се први пут бирају на судијску функцију у Основни суд у Ваљеву:

 1. Огњен Жеравчић, судијски помоћник у Основном суду у Ваљеву.