• Increase
 • Decrease
 • Normal

Current Size: 100%

Саопштење Високог савета судства са седнице одржане дана 01.11.2018. године

01
Нов
2018

 Високи савет судства на седници одржаној 1. новембра 2018. године, по огласу објављеном у ,,Службеном гласнику РС“, број  39/18 од 25. маја  2018. године донео је

                                                          I

Одлуку о предлогу кандидата који се први пут бира на судијску функцију у Управни суд:  

 1. Ксенија Ивановић, судијски помоћник у Управном суду.
 2. Драгана Максимовић, судијски помоћник у Управном суду.

 

Високи савет судства на седници одржаној 1. новембра 2018. године, по огласу  објављеном у ,,Службеном гласнику РС“, број 14/18 од 23. фебруара  2018. године донео је

                                                          II

Одлуку о предлогу кандидата који се први пут бира на судијску функцију у  Основни суд у Зрењанину:

 1.  Наташа Кекењ, судијски помоћник у Вишем суду у Зрењанину.
 2. Александар Бабић, корисник почетне обуке на Правосудној академији.

                                                         III

Одлуку о предлогу кандидата који се први пут бирају на судијску функцију у  Основни суд у Кикинди:

 1. Мирјана Микалачки, судијски помоћник у Основном суду у Кикинди.

                                                         IV

Одлуку о предлогу кандидата који се први пут бира на судијску функцију у  Основни суд у Сомбору:

 1. Игор Новковић, корисник почетне обуке на Правосудној академији.

                                                         V

Одлуку о предлогу кандидата који се први пут бирају на судијску функцију у  Основни суд  у Врбасу:

 1. Дара Лучић, судијски помоћник у Основном суду у Врбасу.
 2. Владимир Пецовски, корисник почетне обуке на Правосудној академији.
 3. Вања Ћупина, корисник почетне обуке на Правосудној академији.

                                                         VI

Одлуку о предлогу кандидата који се први пут бира на судијску функцију у  Основни суд у Суботици:

 1. Даниел Ковач, судијски помоћник у Основном суду у Суботици.

                                                         VII

Одлуку о предлогу кандидата који се први пут бира на судијску функцију у  Основни суд у Сенти:

 1.  Маријана Попов, судијски помоћник у Основном суду у Сенти.

                                                         VIII

Одлуку о предлогу кандидата који се први пут бирају  на судијску функцију у  Основни суд у Лозници:

 1. Данијела Терзић, судијски помоћник у Основном суду у Лозници.
 2. Ненад Лазаревић, судијски помоћник у Основном суду у Лозници.
 3. Ивана Пантелић, судијски помоћник у Вишем суду у Шапцу.

                                                          IX

Одлуку о предлогу кандидата који се први пут бирају на судијску функцију у  Основни суд у Нишу:

 1. Ана Величковић, корисник почетне обуке на Правосудној академији.
 2. Сања Антић Милановић,  судијски помоћник у Апелационом суду у Нишу.
 3. Радмила Крстић, судијски помоћник у Вишем суду у Нишу.
 4. Бети Лазаревић,  судијски помоћник у Апелационом суду у Нишу.
 5. Владимир Ракоњац, судијски помоћник у Основном суду у Нишу.
 6. Слађана Љубеновић, судијски помоћник у Апелационом суду у Нишу.
 7. Николина Маринковић, судијски помоћник у Основном суду у Нишу.
 8. Ивана Д. Младеновић, судијски помоћник у Апелационом суду у Нишу.
 9. Иван Милојић, судијски помоћник у Привредном суду у Зајечару.
 10. Јелена Миленковић Вуковић, судијски помоћник у Основном суду у Нишу.
 11. Ива Поповић Кнежевић, судијски помоћник у Вишем суду у Нишу.
 12. Тијана Цуцкић, помоћник Војног правобраниоца.
 13. Немања Јовановић, судијски помоћник у Основном суду у Нишу.
 14. Дијана Перић, корисник почетне обуке на Правосудној академији.
 15. Марија Марковић, судијски помоћник у Основном суду у Нишу.
 16. Јелена Николић Стошић, судијски помоћник у Основном суду у Нишу.
 17. Валентина Станковић, корисник почетне обуке на Правосудној академији.

                                                         X

Одлуку о предлогу кандидата који се први пут бирају на судијску функцију у  Основни суд у Алексинцу:

 1.  Мира Павловић, судијски помоћник у Основном суду у Алексинцу.

                                                         XI

Одлуку о предлогу кандидата који се први пут бирају на судијску функцију у  Основни суд у Крагујевцу:

 1. Биљана Божовић, судијски помоћник  у Апелационом суду у Крагујевцу.
 2. Јелена Дамљановић, судијски помоћник у Основном суду у Крагујевцу.
 3. Драган Јовановић, судијски помоћник у Основном суду у Крагујевцу.
 4. Мила Лазић, судијски помоћник у Апелационом суду у Крагујевцу.
 5. Марија Лекић, судијски помоћник у Апелационом суду у Крагујевцу.
 6. Ивана Лековић Блажевић, судијски помоћник у Вишем суду у Крагујевцу.
 7. Марија Милосављевић, судијски помоћник у Вишем суду у Крагујевцу.
 8. Јелена Павловић, судијски помоћник у Апелационом суду у Крагујевцу.
 9. Ана Вељовић Стошић, судијски помоћник у Вишем суду у Крагујевцу.
 10. Светлана  Симовић, судијски помоћник у Вишем суду у Крагујевцу.
 11. Марија Чампаревић, судијки помоћник у Апелационом суду Крагујевцу.
 12. Неда Булатовић, секретар Регионалне лекарске коморе за централну и западну Србију.
 13. Јелица Марашевић, судијски помоћник у Апелационом суду у Крагујевцу.
 14. Соња Несторовић, судијски помоћник у Апелационом суду у Крагујевцу.
 15. Ивана Поњавић Сердар, судијски помоћник у Основном суду у Крагујевцу.

                                                          XII

Одлуку о предлогу кандидата који се први пут бирају на судијску функцију у Основни суд у Смедереву:

 1. Дејан Адамовић, судијски помоћник у Трећем основном суду у Београду.
 2. Јелисавета Божић, судијски помоћник у Основном суду у Смедереву.
 3. Ивана Ђорђевић, судијски помоћник у Вишем суду у Смедереву.
 4. Милан Тодоровић, судијски помоћник у Вишем суду у Смедереву.

                                                          XIII

Одлуку о предлогу кандидата који се први пут бирају на судијску функцију у Основни суд у Великој Плани:

 1. Ненад Живојиновић, судијски помоћник у Апелационом суду у Крагујевцу.
 2. Марија Крстић Живановић, саветник у Уставном суду Србије.

                                                          XIV

Одлуку о предлогу кандидата који се први пут бирају на судијску функцију у Основни суд у Ваљеву:

 1. Огњен Жеравчић, судијски помоћник у Основном суду у Ваљеву.