• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Саопштење Високог савета судства поводом текста у дневном листу „Блиц“ који је објављен 22. децембра 2010. године под насловом „Ната Месаровић тражила информације о друштву судија“

22
Дец
2010

Високи савет судства је 1. октобра 2010. године упутио Друштву судија Захтев за достављање статистичких података које су изнели у јавност као тврдњу да судство не ради ажурно и ефикасно, како је то у свом шестомесечном извештају изнео ВСС. Високи савет судства је располагао шестомесечним извештајима о раду судова, које су ВСС достављали вршиоци функције председника судова у Републици Србији и на основу тих података изнео шестомесечну анализу рада судова.

Циљ обраћања био је да се подаци из извештаја Високог савета судства који је презентиран 2. септембра 2010. године упореде са анализом рада судова коју је објавило Друштво судија Србије 22. септембра 2010. године. Законом је прописано ко подноси извештај о раду суда и коме се ти извештаји подносе. Први пут сазнајемо да је Друштво судија Србије податке добило од Министарства правде Републике Србије. На наше данашње усмено тражење да нам се ти подаци доставе, у Министарству правде нам је речено да таквим подацима не располажу.

Сви који се помињу у тексту треба да се задрже на констатовању утврђених повреда, а не да оцењују стручност и нечију намеру, јер им то није у надлежности.

Високи савет судства никада није вршио притисак на рад струковних удружења, напротив подржавао их је у многим активностима које су биле конструктивне.