• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Саопштење Високог савета судства поводом текста под насловом „Благе пресуде екстремистима“ објављеног у дневном листу “Политика“ од 17. октобра 2010. године

18
Окт
2010

Високи савет судства има тачно законом утврђене надлежности и председник Врховног касационог суда не може да коментарише појединачне неправоснажне судске одлуке.

Новинари треба да знају да је за организацију рада у суду одговоран председник суда, сада вршиоци функција председника судова, који су и били у обавези да направе програм решавања старих предмета. Председници судова, преко портпарола, могу најтачније и најпрецизније да доставе податке о поступањима судија и судског особља.

Више пута је већ поновљено да је реформа правосуђа и учињена да би се предмети решавали у разумном року, праведно, али суд не може да одговара за поступање када странка у поступку одустане од кривичног гоњења, као што је то случају у једном од предмета који се и помиње у новинарском тексту. То даље значи да се неки поступци или не прате како треба од стране новинара или се ради о недовољном знању новинара, иако су то чињенице које се лако могу проверити од портпарола суда.

Такође, веома је индикативно да се нигде не поставља питање одговорности ранијих судија који су поступали у тим предметима или председника судова који су били одговорни за рад поступајућих судова.

Ради тачног информисања јавности, достављамо вам податке о стању у сваком од наведених предмета.

У предмету Бајракли џамија, оптужницом од 13. септембра 2007. године 20 лица је оптужено за извршавање кривичног дела учествовање у групи која изврши кривично дело из чл. 349 ст. 1 Кривичног законика. Оптужница је ступила на правну снагу 8. октобра 2008. године. Почетак главног претреса заказиван је, до 1. јануара 2010. године три пута, и то 12. маја 2009., 2. октобра 2009. и 16. децембра 2009., али није започет јер није било процесних претпоставки. Након 1. јануара 2010. године почетак претреса заказиван је за 19. фебруар 2010., 29. март 2010. и 17. мај 2010. али није започет такође из истих разлога. Главни претрес почео је 11. јуна 2010., а настављен је 05. јула и 31. августа 2010. године. Претрес заказан за 13. октобар 2010. је одложен због обуставе рада судске администрације. Наставак је заказан за 01. новембар и 03. новембар 2010., када би требало да се заврши са изношењем одбрана окривљених.

У предмету напада на сниматеља Б 92 Бошка Бранковића, оптужница III ОЈТ-а подигнута је 4. августа 2008.године. Окривљенима Милану Саватовићу, Стефану Милићевићу и Николи Лазићу стављено је на терет извршење кривичног дела учествовање у групи која изврши кривично дело из чл.349 ст.1 Кривичног законика. Главни претрес пред III Општинским судом је отпочео 1. децембра 2008.године. Након 1. јануара 2010. године почетак је био заказан за 9.април и 31. мај 2010.године. Главни претрес је почео 23. јула 2010. а наставак је заказан за 27. октобар 2010. године.

У случају Бранкице Станковић, предмет у којем је одбачена оптужница је сада у раду код другог председника већа Првог основног суда у Београду, након што је раније поступајућа судија изменом годишњег распореда распоређена у истражно одељење овог суда. Оптужница је подигнута 16. фебруара 2010. а ступила је на правну снагу одбијањем приговора 31. марта 2010.године. Почетак главног претреса био је заказан за 22. априла 2010. године када је одбачена оптужница. Наведено решење укинуто је одлуком Апелационог суда у Београду од 05. јула 2010.године. У најскорије време ће бити заказан почетак главног претреса пред новим већем. Иначе, оптужено је шест лица којима се ставља на терет извршење кривичног дела насилничко понашање из чл.344 ст.1 КЗ.

У другом предмету који се односи на исти догађај окр. Милош Радисављевић осуђен је на јединствену казну затвора у трајању од 1 године и 6 месеци због кривичног дела насилничко понашање и угрожавање сигурности. Предмет се сада налази у Апелационом суду у Београду ради одлучивања по жалби.

Због учешћа у паљењу америчке амбасаде 2008. године током митинга „Косово је Србија“, новембра 2009. године отпочело је суђење пред Вишим судом у Београду против окр. Милана Живановића. Предмет је на вештачењу од новембра прошле године, тако да током ове године није био заказан ни један претрес.