• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Саопштење Високог савета судства поводом иступања директора Центра за нову политику Владимира Тодорића у дневном листу „Политика“ од 18. новембра 2010. године

18
Нов
2010

Високи савет судства поступа на основу Устава и закона и никада ниједног критичара рада Савета, Високи савет судства, а ни председница ВСС и ВКС Ната Месаровић нису називали „Легијиним добошарима“.

Председница Високог савета судства је судила оптуженом Милораду Улемеку Легији уз поштовање Закона и свих права и слобода које му гарантују Устав Републике Србије и европски стандарди и никада кроз општи избор судија није споменула тај случај, нити га доводила у било какву везу са критичарима. Оно што је имала да каже о том случају рекла је у својој одлуци и строго се придржавала да о томе не говори.

Уставни суд је у својим одлукама IУз 43/2009 од 9. јула 2009. године и VIII У 102/2010 од 28. маја 2010. године изнео став да је ВСС конституисан на основу Устава и Закона о Високом савету судства као нов орган надлежан да, у складу са Законом бира судије за трајно обављање судијске функције, тако што је утврдио да је први састав ВСС конституисан избором пет од осам изборних чланова и три члана по положају, што је омогућило Савету да може да врши све послове из своје надлежности утврђене Уставом и Законом. Уставни суд је даље изнео да се легитимност рада једног државног органа остварује његовим конституисањем у пуном саставу. Међутим, надаље у одлуци Уставног суда стоји да „различите околности могу утицати на то да поједини чланови који улазе у састав државног органа не буду изабрани у роковима предвиђеним Уставним законом и законом, што се и догодило приликом избора изборних чланова првог састава ВСС.“

Нетачно у тексту пише да је ВСС прекршио Закон о судијама приликом спровођења „реизбора“. Истичемо да ВСС није спровео поступак разрешења нити реизбор ни једног судије у Републици Србији и да треба прочитати прелазне и завршне одредбе Закона о судијама.

Високи савет судства конституисан је 6. априла 2009. године, а сви заинтересовани могу да се упознају са садржином записника са конститутивне седнице.