• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Саопштење Високог савета судства од 24. 10. 2017. године

24
Окт
2017

И поред  обавеза предвиђених одредбама Закона о судијама,  Закона о уређењу судова, као и Кодекса понашања  чланова Владе и Кондекса понашања Народних посланика о границама дозвољености коментарисања судских одлука и поступака, сведоци смо готово свакодневних изјава политичара и државних функционара којима се коментаришу судске одлуке или судски поступци и тиме се подрива самосталност  и независност судова и судија, као и поверење грађана у судство, а поред тога крши се и презумпција невиности.

Дате изјаве забрињавају Високи савет судства и исте сматра непримереним  датих у време када се у друштву води дискусија о изменама Устава у делу који уређује правосудни систем.

С тим у вези Високи савет судства позива све учеснике тих дискусија да исте воде уз уважавање  свих учесника и међусобну толеранцију.