• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Реаговање поводом текста под насловом „Више новца за одабране”, објављеном у дневном листу „Правда“

15
Апр
2011

Текст је написан на основу произвољних информација а извор треба именовати.
 
Основ за повећање плата судијама су непопуњена судијска места и чињеница да је анализа показала да су судије оптерећене великим бројем предмета дале најбоље резултате.
 
Плате су дате као стимулација оним судијама које су биле преоптерећене и које су уложиле посебне напоре и дале најбоље резултате и поред оптерећености урадиле највећи број предмета у одређеним судовима.
 
Повећање плата се не односи на посебно одељење Вишег суда у Београду за организовани криминал, како се у тексту наводи, јер су они могли да уложе више напора у свом раду, али се односи на кривично и другостепено грађанско одељење тог суда; на судије које суде радне спорове у грађанском одељењу Апелациног суда у Београду које су решиле више предмета од њихових колега у општој грађанској материји; на судије које поступају у кривичном одељењу Апалационог суда у Новом Саду; на судије које поступају у парничном одељењу у Првом основном суду у Београду; на судије које поступају у одељењу за привредне спорове у Привредном апелационом суду; као и на судије у Привредном суду у Београду.
 
На последњем састанку са вршиоцима функција председника судова који је одржан 24. фебруара 2011. године у Београду, договорено је да се стимулишу најбоље судије које раде са изузетним залагањем и то је ВСС као колегијално тело испоштовао а не Ната Месаровић јер тело има 11 чланова и одлука је донета једногласно. Председник ВСС-а представља савет и потписује све акте.
 
Када се попуне судијска места сигурно отпада овај разлог а износи који су наведени у тексту као повећање судијама посебног одељења Вишег суда у Београду за организовани криминал су потпуно произвољни јер се повећање не односи на те судије.
 
Није било разлога да објављујете непроверене информације јер је Високи савет судства отворен за давање информација.
 
Председница Високог савета судства, нема блиске судије нити блиске вршиоце функција председника судова, нити је икада имала разлога да утиче на судије у одлучивању нити на вршиоце функција председника судова да они утичу на судије или да утичу на судије како ће гласати приликом избора чланова ВСС-а.
 
Високи савет судства није Ната Месаровић и грешке које су се десиле у Високом савету судства приликом спровођења општег избора судија нису грешке Нате Месаровић јер је она имала само један глас. А о најспорнијим питањима издвојено мишљење председнице ВСС-а и неких чланова је идентично са мишљењем садашњег председника Уставног суда Србије које је јавно објављено. Мишљење председнице ВСС-а и неких чланова првог састава Савета је објављено на интернет страници Високог савета судства.