• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Програм унапређења рада судова у Републици Србији са подацима из радне биографије кандидата за избор председника Врховног касационог суда

25
Јан
2021

Поводом Огласа за избор председника Врховног касационог суда, који је објављен  у “Службеном гласнику РС“ број 154/20 од 23. децембра 2020. године, Комисија Високог савета судства, на основу члана 79. став 2. Закона о судијама, на интернет страници Високог савета судства објављује Програм унапређења рада судова у Републици Србији заједно са подацима из радне биографије кандидата Јасмине Васовић.