• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

ПРЕТХОДНА ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА ПРЕДСЕДНИКА СУДА - Основни суд у Јагодини, Основни суд у Новом Саду и Привредни суд у Лесковцу

17
Нов
2023

ПРЕТХОДНА ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА ПРЕДСЕДНИКА СУДА
Основни суд у Јагодини

     Основни суд у Новом Саду
     Привредни суд у Лесковцу

ОГЛАС ЗА ИЗБОР ПРЕДСЕДНИКА ОСНОВНОГ СУДА
БЕЧЕЈ,ЈАГОДИНА,НОВИ САД И ПРИВРЕДНОГ СУДА У ЛЕСКОВЦУ
(СЛ.ГЛАСНИК 20/23 ОД 10.03.2023.)-10.03.2023