• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

ПРЕТХОДНА ЛИСТА КАНДИДАТА СА ОЦЕНАМА - УПРАВНИ СУД

08
Дец
2017

У складу са чланом 25 Правилника о критеријумима и мерилима за оцену стручности, оспособљености и достојности кандидата за судију који се први пут бира, дана 08. децембра 2017. године у 14:10 часова, објављује се, према азбучном реду презимена кандидата: