• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

ПРЕТХОДНА ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА СУДИЈЕ НА СТАЛНОЈ СУДИЈСКО Ј ФУНКЦИЈИ ЗА ДРУГИ ИЛИ ВИШИ СУД - ОСНОВНИ СУД СОМБОР -

15
Нов
2022

ПРЕТХОДНА ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА СУДИЈЕ НА СТАЛНОЈ СУДИЈСКОЈ
ФУНКЦИЈИ ЗА ДРУГИ ИЛИ ВИШИ СУД
- ОСНОВНИ СУД СОМБОР -

Службени Гласник бр. 93/21 од 24.09.2021.године