• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

ПРЕТХОДНА ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА СУДИЈЕ НА СТАЛНОЈ СУДИЈСКОЈ ФУНКЦИЈИ ЗА ДРУГИ ИЛИ ВИШИ СУД - ВИШИ СУД У КРАЉЕВУ -- ПРИВРЕДНИ СУД У ЧАЧКУ

25
Нов
2021

ПРЕТХОДНА ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА СУДИЈЕ НА СТАЛНОЈ СУДИЈСКОЈ
ФУНКЦИЈИ ЗА ДРУГИ ИЛИ ВИШИ СУД
- ВИШИ СУД У КРАЉЕВУ -

ПРЕТХОДНА ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА СУДИЈЕ НА СТАЛНОЈ СУДИЈСКОЈ
ФУНКЦИЈИ ЗА ДРУГИ ИЛИ ВИШИ СУД
- ПРИВРЕДНИ СУД У ЧАЧКУ -

Службени Гласник бр. 87/21 од 10.09.2021.године