• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Претходна листа кандидата за судије на сталној судијској функцији за други или виши суд - Виши суд у Нишу и Новом Саду, по Огласу објављеном у "Службеном гласнику РС" бр. 48/19 од 05.07.2019. године

30
Сеп
2019

У складу са чланом 8 став 3 Правилника о критеријумима и мерилима за оцену стручности, оспособљености и достојности за избор судије на сталној судијској функцији у други или виши суд и о критеријумима за предлагање кандидата за судије на сталној судијској функцији , Комисија Високог савета судства, дана 30. септембра 2019. године у 09:10 часова, објавила је претходну листу кандидата за судије на сталној судијској функцији, и то за Виши суд у Новом Саду и Виши суд у НишуБеограду: